Wi-Fi 7: Kỷ nguyên mới về không dây

Trong hơn 20 năm qua, công nghệ Wi-Fi đã giúp cho thế giới luôn kết nối bằng cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao và sự bùng nổ của số lượng người dùng