XMP là gì và làm thế nào để sử dụng?

XMP (Extreme Memory Profiles) là một công nghệ của Intel cho phép thay đổi các cấu hình bộ nhớ RAM bằng cách chọn một profile khác, tối ưu được tốc độ bộ nhớ cao hơn tiêu chuẩn.