Microsoft đổi tên Office 365 sang Microsoft 365

Bộ công cụ Office 365 của Microsoft đã được đổi tên thành Microsoft 365 sau 30 năm cung cấp. Hiện tại thì chưa có sự thay đổi về giao diện và tính năng, tuy nhiên Microsoft hứa hẹn sẽ đem lại một loạt các thay đổi