So sánh thiết bị mở rộng Wi-Fi và Mesh Wi-Fi

Khi cần cung cấp Wi-Fi cho một diện tích lớn như tòa nhà, quán cafe hay văn phòng làm việc thì một bộ phát Wi-Fi có lẽ sẽ không đủ để đáp ứng do giới hạn phát tối đa của Wi-Fi