Cuộc tấn công Zero-day là gì?

“Zero-day” là thuật ngữ mô tả các lỗ hổng bảo mật được phát hiện gần đây mà tin tặc có thể khai thác và tấn công vào hệ thống