Samsung Wallet vs. Apple Pay

Samsung Wallet và Apple Pay là 2 giải pháp thanh toán trên thiết bị di động của hãng Samsung và Apple sử dụng mã thông báo để thực hiện thanh toán không tiếp xúc (contactless payments).