Authentication, Authorization và Accounting (AAA)

Authentication, Authorization và Accounting là một framework bảo mật kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin như hệ thống máy tính, hệ thống máy chủ, hạ tầng kết nối… giúp thực thi các chính sách và kiểm soát các hành động