Firefox sẽ không còn được hỗ trợ trên Windows 7 và 8

Mozilla đã công bố chi tiết về phiên bản Firefox mới nhất là 115.0, một số tính năng mới và các chỉnh sửa, nhà phát triển “Cáo lửa” cũng đưa ra một thông báo cho người sử dụng Windows 7 và 8 rằng Firefox sẽ không còn được hỗ trợ