Mã hóa các truy vấn và phản hồi DNS

Thông thường, các truy vấn và trả lời DNS được thực hiện dưới dạng các dạng văn bản rõ ràng (plaintext), chúng được gửi trực tiếp qua Internet mà không có bất kỳ loại mã hóa hoặc bảo vệ nào.

Samsung Wallet vs. Apple Pay

Samsung Wallet và Apple Pay là 2 giải pháp thanh toán trên thiết bị di động của hãng Samsung và Apple sử dụng mã thông báo để thực hiện thanh toán không tiếp xúc (contactless payments).