Authentication, Authorization và Accounting (AAA)

Authentication, Authorization và Accounting là một framework bảo mật kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin như hệ thống máy tính, hệ thống máy chủ, hạ tầng kết nối… giúp thực thi các chính sách và kiểm soát các hành động

Cuộc tấn công Zero-day là gì?

“Zero-day” là thuật ngữ mô tả các lỗ hổng bảo mật được phát hiện gần đây mà tin tặc có thể khai thác và tấn công vào hệ thống

Mã hóa các truy vấn và phản hồi DNS

Thông thường, các truy vấn và trả lời DNS được thực hiện dưới dạng các dạng văn bản rõ ràng (plaintext), chúng được gửi trực tiếp qua Internet mà không có bất kỳ loại mã hóa hoặc bảo vệ nào.